E [email protected]
T +31 (0) 628 255735
NederlandsNederlands

Privacy

Privacy statement website MatchingLabels®
Zodra u deze website bezoekt, stelt u MatchingLabels® in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de door ons op verzoek verstrekte persoonsgegevens) als indirect. MatchingLabels® acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.
 
MatchingLabels® zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MatchingLabels®, gevestigd aan de Mozartstraat 52 te Heemskerk.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking
MatchingLabels® gebruikt uw persoonsgegevens voor de verschillende overeenkomsten die MatchingLabels® met u kan aangaan. Zo vragen wij u om uw adresgegevens om ons Vos bulletin toe te zenden. Daarnaast verwerkt MatchingLabels® uw persoonsgegevens voor het toesturen van de online nieuwsbrief en digitale persberichten.
 
Geen gebruik van gegevens door derden
MatchingLabels® zal onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen hierop zijn: wettelijke voorschriften of gerechtelijke procedures. Bescherming van rechten van- of eigendommen van MatchingLabels®. Voorkoming van een misdrijf, bescherming van de staatsveiligheid of de persoonlijke veiligheid van gebruikers.
 
Cookies
Een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld.
 
Clickgedrag
MatchingLabels® verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina's, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 
Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te kunnen beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt door MatchingLabels® steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.
 
Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. MatchingLabels® aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.
 
Bezwaar tegen verder gebruik van persoonsgegevens
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.
 
Indien u geen marketinginformatie van MatchingLabels® wilt ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact met ons op te nemen via [email protected]
 
Vragen
Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website kunt u online contact met ons opnemen via [email protected]
 
Wijzigingen.
Dit privacy statement kan door MatchingLabels® te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.